Sökområde Hedemora Dalarna Sverige

Slamsugning Hedemora

Välkommen till Veolia Sweden AB -din lokala slamsugare i Hedemora. Igenslamning kan skapa dyra oönskade driftstopp. Dessutom fungerar utrustning som inte underhålls med rätt frekvens sämre. Men med effektiv slamsugning och säker bortforsling kan oönskade överraskningar undvikas, samtidigt som driftsäkerheten ökar.

Slamsugning Hedemora | Veolia Sweden AB
Veolia Sweden AB

Slamsugning Hedemora | Veolia Sweden AB

Veolia Sweden AB

Igenslamning kan skapa dyra oönskade driftstopp. Dessutom fungerar utrustning som inte underhålls med rätt frekvens sämre. Men med effektiv slamsugning och säker bortforsling kan oönskade överraskningar undvikas, samtidigt som driftsäkerheten ökar.

Vi har lång erfarenhet av slamsugning, både vid akuta händelser och i förebyggande syfte. Vid behov rengör vi också de utrymmen som vi slamsugit. Dessutom kan vi lägga upp rengörings- och underhållsprogram där vi ser till att er anläggning alltid körs optimalt, vilket ökar produktiviteten. 

Vi använder genomarbetade processer som hjälper oss att undvika spill vid flytt av vätskor. Antalet vattentransporter, avfallsmängd och utsläpp minimeras – och vi kör farliga ämnen till destruktion på ett säkert sätt. Och självklart väljer vi alltid den metod som är bäst lämpad och mest kostnadseffektiv för era behov.

Slamsugning är ett effektivt sätt att tömma och rengöra tankar. Vi flyttar och återvinner alla typer av vätskor, samt rengör och tömmer allt från avloppsbrunnar till fett- och oljeavskiljare. 

Vår expertis

För att kunna hitta de lösningar som passar våra kunders behov bäst, har vi flera olika bilar med olika användningsområden: 

Kombispolbilar utförspolning och sugning samtidigt och är lämpliga för kulvertspolning och rengöring av stora tankar samt processutrustning. 

Slambilaranvänds för att lösa de mest grundläggande behoven vid slam- och sedimentsugning. 

Avvattningsfordonhar slamsugningsfunktion och är utrustade för att minimera vattentransporter och minska avfalls- och utsläppsmängden radikalt. 

ADR-klassade fordonhar extra säkerhetsutrustning, körs av specialutbildade förare och används för att köra farligt gods – som brand- och miljöfarliga ämnen samt basiska och sura substanser – till destruktion. 

Inget spill

Med våra kombispolbilar kan vi både suga upp och trycka ut vätska, vilket innebär att det inte blir något spill – vilket är extra viktigt vid flytt eller återvinning av oljor eller liknande vätskor. 

Bättre produktivitet

Vi hjälper gärna till att skapa ett unikt program för rengöring och underhåll, helt baserat på era behov och möjligheter, som garanterar att de aktuella anläggningarna alltid körs optimalt. På så sätt blir det enklare för er att eliminera oväntade driftstopp och öka produktiviteten.  

Säkerhet och certifikat

Veolia är ett certifierat företag med lång erfarenhet, vilket garanterar att alla rutiner i våra processer uppfyller miljökraven som finns. Vi har dessutom tuffa säkerhetskrav som hjälper oss att eliminera risker för såväl våra medarberare som er personal och närmiljön. 

Alla våra processer och verksamhetssystem är mycket genomarbetade. Vi har särskilda försiktighetsåtgärde och detaljerade säkerhetsrutiner när det gäller utrustning, arbetsrutiner och operatörskvalifikationer.

Tel: 070 280 28 26

Adress:
Ivarshyttevägen 5
776 33 Hedemora

Veolia Sweden AB
Denna site använder cookies för att leverera en bättre användarupplevelse till Dig som besökare.
Genom att använda siten samtycker ni till användandet av dessa. Läs mer om hur vi skyddar Din integritet genom användandet av våra sidor.
Jag förstår, stäng denna information